Hvor mye støtte

Hvor mye støtte

Hvor mye kan man få i støtte?

Vi setter gjerne opp et estimat over hvor mye din bedrift kan få i støtte. Kontakt oss for en uforpliktende samtale slik at vi kan finne ut av dette.

Små og mellomstore bedrifter kan få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, mens store bedrifter kan få 18 %. Det vil si at hvis din SMB utfører alt arbeidet selv, eller kun kjøper inn tjenester fra kompetansemiljøer som ikke står på SkatteFUNN sin liste over godkjente FoU-institusjoner, så kan bedriften få opptil 5 millioner kroner i skattefradrag (20 % av 25 millioner). Hvis det er en stor bedrift, kan den få 4,5 millioner kroner (18 % av 25 millioner) i skattefradrag.

Hvis bedriften kjøper inn tjenester fra en godkjent FoU-institusjon, øker rammen til 50 millioner kroner. Maks støtte fra SkatteFUNN blir da på henholdsvis millioner kroner og 10 millioner kroner, avhengig av bedriftsstørrelse. Merk at alt over 25 millioner må gå til innkjøp av tjenester fra FoU-institusjonen.

Hvor stort blir fradragsgrunnlaget?

(Rammene gjelder fra og med regnskapsåret 2017)

  • Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 25 millioner kroner per inntektsår.
  • Kostnader til innkjøpt FoU fra godkjente FoU-institusjoner har en ramme på 50 millioner kroner per inntektsår.
  • Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige 50 millioner kroner.
  • Maksimal timesats for egne ansatte er 600 kroner per time. Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år.
  • Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke grunnlag for fradrag.
  • Bedrifter som har flere godkjente prosjekter samtidig, må være oppmerksomme på at rammen gjelder per bedrift per år.

Kostnadsføring for egne ansatte:

Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år.

Timesatsen for egne ansatte er begrenset til 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret.

Timesatsen kan ikke overstige 600 kroner per time.

Eksempel på timeføring (eksempel hentet fra skattefunn sine nettsider):

Per jobber 80 % i bedriften, og har nominell lønn på kr 332 000

Han jobber 158 timer med prosjektet i løpet av et år.

Anne jobber 100 % i bedriften, og har nominell lønn på kr 600 000

Hun jobber 1850 timer med prosjektet i løpet av et år.

Beregning

Navn Timesats Kostnadene i prosjektregnskapet Informasjon om utregning
Per 415 000×1,2 ‰=498 498×158=78 684 Pers lønn må først regnes om til en full stilling, som gir kr 415 000
Anne 600 000×1,2 ‰=720 600×1850=1 110 000 Man kan maks føre opp en timesats på 600.

Samarbeid

Det er ikke krav til samarbeid i SkatteFUNN-prosjekter. Bedriften kan velge å gjøre prosjektarbeidet selv, eller samarbeide med andre bedrifter. Dersom flere bedrifter samarbeider i et felles prosjekt, må hver bedrift sende egen SkatteFUNN-søknad og beskrive sine prosjektaktiviteter, for å kunne få fradrag i skatt for prosjektkostnadene.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale slik at vi kan finne ut av hvor mye din bedrift kan få i støtte.