Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering, sikkerhet og IT sky-tjenester

Er bedriften din klar til å møte fremtiden? Trenger din bedrift en plan for eller bistand i prosess fra lokal IT til sky-tjenester? Vi bistår med rådgiving for å sørge for at dere velger riktig leverandør.

Fokus fra vår side overfor dere er effektivisering, sikring av data i alle ledd og sømløs tilgang fra ulike enheter etter definerte behov. På tvers av plattformer og fagmiljø.

Lokal, tradisjonell IT har alltid vært forbundet med uforutsette kostnader. I mange tilfeller også betydelige kostnader i budsjetterte driftsutgifter. De store endringene med digitalisering og overgang til sky-baserte tjenester er at kostnadene med god planlegging kan bli langt mer kontrollerbare – og ikke minst gir det virksomheten det nødvendige, oppdaterte fokuset på fremtidig IT-bruk og herunder sikkerhet og stabilitet.

Trygghet rundt IT-sikkerhet og en bedrifts evne til å håndtere dataflyt effektivt vil være to avgjørende faktorer i prosesser rundt IT sky-satsing. Vi har meget god kompetanse og miljø vi stadig får input fra når det gjelder hvilke parametre som må sikres – og med hvilken innsats – i tillegg til upartisk mulighet å foreslå mulige løsninger på dine IT-utfordringer. Når det gjelder store datamengder, hensyn til personvern og lagring/deling mellom virksomheter blir det bare enda flere valg som må tas i tiden som kommer.

Uttrykket BigData kan egentlig bedre uttrykkes som RightData – dvs. man må tilstrebe det å sortere ut og ivareta de riktige dataene – eller så drukner man i informasjonshåndtering samt helt umulige og uforholdsmessige sikringstiltak.

Med Digitalisering og Automatisering i fokus, og videre RiktigeData som grunnlag, setter bedriften din den nødvendige kursen fremover for å møte krav fra myndigheter, dine kunder og leverandører – samt din bedrifts utviklingsevne og enda mer fart på kjernevirksomheten!